Disclaimer

Eigendom:

Elke dag werk ik met plezier aan mijn bedrijf Amour Chapters. Ik steek veel liefde en tijd in het maken en versturen van de producten op de webshop, het maken posts, story’s en het bedenken van content die ik allemaal kan plaatsen op Social media. Het is niet de bedoeling om zomaar mijn producten, posts of ander beeldmateriaal zonder toestemming te gebruiken, namaken of over te nemen. Wil je iets delen? Dat vind ik een enorm groot compliment! Stuur dan gerust een bericht via het contactformulier of mail naar amourchapters@gmail.com 

Disclaimer:

De informatie die je op de website en Social media vindt, is gebaseerd op mijn eigen ervaring, boeken, blogs, artikelen en ervaringen van anderen. Ik krijg elke dag berichtjes en ik probeer iedereen zo goed mogelijk te helpen. Echter ben ik geen therapeut, coach, diëtiste of afgestudeerde verpleegkundige. Voor persoonlijk en gespecialiseerde hulp raad ik je ook aan op hulp te zoeken bij de huisarts. Ik ben niet aansprakelijk voor het gebruik of (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie op de website en mijn Social media kanalen. 

Foutjes op de website:

Voor de prijzen en acties die op mijn website staan, geldt dat ik streef naar een zo zorgvuldige mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Echter ben ik ook een mens en fouten kunnen ontstaan, dan door typefouten of een fout op de website. Sorry als dat gebeurd is, ik blijf ook maar een mens. Dit mag niet leiden om een contract dan wel overeenkomst met mij te mogen claimen of te veronderstellen. Dus mocht ondanks de zorgvuldigheid en inspanning van de informatie en inhoud onvolledig of onjuist zijn, dan kan ik daar geen aansprakelijkheid voor aanvaarden.

Medische disclaimer:

Coaching gaat om het voorzien van tools en technieken om cliënten te ondersteunen in hun herstelproces, maar verstrekt geen medisch advies. Houdt er rekening mee dat Julia Vaessen geen medisch professional is.

Coaching is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten.

De aangeboden producten en/of diensten van Amour Chapters/Julia Vaessen, kunnen niet gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose. De informatie is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de website of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie van Julia Vaessen door bezoekers, is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

 

Heb je een vraag? Stuur een Whatsappje!